Tags » Krzysztof Kieslowski

ภวังค์ล้ำภพของคีสลอฟสกี(Three Colors: Red) [น.310-319]

[น.310]แม้จะไร้ลำหักลำโค่นแต่การปักหลักสวนการไล่ต้อนทางความคิดแต่น้ำใจอันเด็ดเดี่ยวของวาเลนตินก็ทลายกำแพงความคิดอีกฝ่ายลงได้ และยังพลิกชีวิตผู้พิพากษาไปในหนทางที่คาดไม่ถึง คำว่าเทวผจญมาร นั้นใช้บรรยายสถารณ์ที่มีการถกเถึยงถึงความประเสริฐของพระเจ้าแม้อยู่ในคราบปีศาจ แม้ไม่มีแววใดๆในทางเทววิทยา แต่ตัวละครวาเลนตินก็เหมือนหนึ่งเทพมารมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้ากันเป็นคอหอยลูกกระเดือกกับบรรดาความพ้องพานตามประสา”ปาฏิหาริย์”ของหนัง แม้จะเป็นหนังสำรวจแหล่งน้ำใจมนุษยนิยมปลอดศาสนา แต่คีสลอฟสกีหาได้หักดิบจากปริศนาธรรมทางศาสนาแบบไร้เยื่อใย

ก็เปิดโอกาสต่อความยาวสาวความยืดปริศนาทางศาสนาทิ้งเสียดื้อๆ เขายังหาโอกาสต่อความยาวสาวความยืดกับพิรุธและเงื่อนงำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สั่นคลอนรากฐานระบบจริยธรรมมนุษยนิยมเสมอ ตรงตามที่ผู้พิพากษาเห็นสัจธรรมว่าระบบศีลธรรมไม่เป็นมรรคผลต่อมนุษย์ผู้เปี่ยมความเป็นปุถุชน กล่าวโดยย่อ คนพวกนั้นฝากความหวังไว้กับอุดมคติที่ไม่มีทางสมปรารถนาเพราะสำคัญผิดต่อความประเสริฐแต่อ้อนแต่ออกมนุษย์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง วาเลนตินมาเพื่อพิสูจน์ว่าทัศนะของผู้พิพากษานั้นใช้การได้กว้างขวาง แต่ไม่ถึงที่สุด ความดีงามมีอยู่จริงในโลก ส่วนที่มาจะเป็นเช่นไรก็เป็นเรื่องนานาจิตตัง การปฏิเสธในเชิงปรัชญาหนีไม่พ้นเป็นการปัดภาระให้พ้นตัว

วาเลยตินขับรถกลับบ้านโดยมีดนตรีประจำหนังคลอประคองหลังอย่างสงบเสงี่ยม ภาพมากมายพร่างพรู เป็นนามธรรม ส่วนที่ตราตรึงมากที่สุดคือภาพท้องถนนที่คล้อยผ่านบนกระจกส่องหลังเคลื่อนสวนกับทางเบื้องหน้าที่พุ่งเข้าหา บ่งบอกถึงแห่งหนและทิศทางอันหลากหลายในการเดินทางของเธอ กล่าวโดยย่อ คือรถคันนั้นทะยานฝ่าสนามนามธรรม ภูมิศาสตร์ของกัปปาวสานบึ่งรถด้วยแรงขับจากความขัดเคืองในห้วงวิญญาณวาเลนติน ฐานที่มั่นแห่งศรัทธาของเธอยึดกำลังทลาย จากมหกรรมแทงใจดำที่แทบกระอักจนถึงลิ่มเลือดสุดท้ายในบ้านผู้พิพากษาที่แปรสภาพเป็นคอกไต่สวน ความโดดเดี่ยว เปราะบางสะท้อนออกมาจากรถที่ดั้นด้นอย่างไร้จุดหมาย เคว้งคว้าง ไม่มีหางเสือ

European Film

Three Colours: Red (1994)

Three Colours: Red – IMDb 242/250

For the first time on my IMDb adventure we delve into the world of French cinema, or more specifically French/Polish cinema, as number 242 on my IMDb list is the final part in the experimental Three Colours trilogy, … 631 more words

Latest Posts

The Double Life of Veronique (1991)

The Double Life of Veronique
Directed by Krzysztof Kieslowski
Written by Krzysztof Kieslowski and Krzysztof Piesiewicz
(number 418)

Irene Jacob is perfection in this movie, as both Veronique and Weronika, two different but interconnected women who look identical and share a metaphysical bond. 406 more words

Movies

Review: Stations - Stories by Nick Mulgrew

It’s difficult to believe that this is only Nick Mulgrew’s debut collection of stories. Stations reads like the work of a seasoned writer. Here is someone with acuity and a perfectly pitched voice. 496 more words

What I've Read

Film #539: Three Colours: Red (1994)

We finish our mini-marathon of foreign language films that have been nominated for Best Director with one part of one of cinema’s most acclaimed trilogies. The trilogy in question was Krzysztof Kieślowski’s Three Colours saga of which Red, the film we’re looking at in the post, was the final chapter. 721 more words

Best Director

Currently watching:

THE SCAR (BLIZNA)
Krzysztof Kieślowski – Poland, 1976

Kieślowski’s first feature.

Currently Watching

The Double Life of Veronique

Dir: Krzysztof Kieslowski (1991)
with Irene Jacob

It’s the music that moves me first. Always with Kieslowski’s films, it’s the music. Always composed by Zbigniew Preisner, and often in the guise of his alter ego, Van Den Budemeyer who indeed makes an appearance here – possibly the director’s way of acknowledging the importance of Preisner’s scores in his movies, that they are like characters in themselves. 973 more words

Movies