Landskap di Empangan Kuala Kubu ketika krisis air melanda negeri Selangor.

Ahmad Zamzahuri