Tags » Kubuntu

Install Kubuntu 15.04

Bismillah,

Setelah menunggu beberapa bulan menantikan perilisan kubuntu 15.04 dengan plasma barunya, ya Plasma 5 dengan tampilan yang cantik. 61 more words

Opensource

Kubuntu 15.04 Vivid Vervet is ready to rock

Kubuntu 15.04 has just been released. It features the new Plasma 5 Desktop, a new, sleek design of KDE UI (Ref). The Breeze theme looks refreshing, and replaces Oxygen as the default KDE theme for years. 286 more words

Ubuntu

Sửa lỗi bootloader phát sinh khi cài đặt Ubuntu và Windows (Dual Boot)

I – Cài Windows trước, Ubuntu sau.

Khi chúng ta cài đặt nhiều hệ điều hành theo hướng này thì thường xảy ra các trường hợp sau (giả định ta cài đặt Windows trước đó rồi và Active Partition của ổ cứng là phân vùng cài đặt Windows hay Windows Reserved Partition hoặc một nơi nào khác mà do chính Windows chọn): 901 more words

Kubuntu

Krita on Kubuntu

Krita is an open source image processing software that is designed with the placement of menus and tool similar to the photo**o*. Krita can also be an alternative for those who are too confuse using GIMP for image processing, in addition, Krita also can be used by illustrators and cartoonists. 59 more words

Open Source

與Kubuntu14.04筆電的省電之旅

前言就像自言自語

兩年前我曾經寫過一篇「關於Ubuntu安裝在筆電需要解決的事情」,主要是把當時碰到ubuntu裝在筆電上太耗電的解決方式做個紀錄,但現在回頭看看,發現裡面很多連結和資訊已經不存在或過時了,而且因為裝了很多自己不瞭解的套件,系統也變得怪怪的,所以利用這次機會把我瞭解和目前正在使用的省電方式紀錄一下

基本上,只要把Linux裝在筆電上都會遇到「太耗電」這個問題,除非是買已經內建好Linux的筆電,才不會遇到這些問題,因為在出廠前已經做過調校了,但其實這在台灣很不好買,也幾乎沒人會買(笑),雖然還滿想買的…

嚇不倒我der

這次重新把筆電裝上Kubunu讓我最驚訝的事情是,達到我要的省電效果我只裝了兩個套件和調整configuration file的設定,就從原本撐不過一小時的續航力變成可以撐到超過三小時, 考量到這台Acer Aspire 4830TG,已經用了5年而且電池從來沒換過,這已經很不容易了…重要的是我還沒完全設定好針對這台筆電的最佳化調整,所以,我樂觀的認為得至少可以撐到超過4小時,當然,上述說的續航力,其實和使用行為有很大的關係,如果是玩遊戲和看線上flash影片當然無法撐得那麼久,但只是寫寫code或上上網真的可以做到!

節能減碳之旅

只需要帶上兩個package

laptop-mode-tools

sudo apt-get install laptop-mode-tools

cpufreqd

sudo apt-get install cpufreqd
… 29 more words
Linux

On featuring and writing clickbaity articles

I recently came across a very click bait’y article on the front page of Hacker News which advocated why users should use RHEL or CentOS over Ubuntu. 205 more words

KDE

Windows 7 file share won't open on Kubuntu after a few minutes

Description

When navigating to a local network Windows 7 share via the smb protocol from Dolphin in Kubuntu, the share will initially be available.  After an uncertain amount of time (on the order of fifteen minutes in my experience) the smb share will drop and attempts to reconnect will report timeouts. 150 more words