Tags » Kubur

Perempuan dan Ziarah Kubur

Apa hukum ziarah kubur bagi perempuan jika tetap menjaga adab-adab ziarah kubur dan bertujuan untuk mengambil pelajaran dan bersikap khusyu’? 703 more words

Islam

Hari Raya dan Ziarah Kubur

Banyak kaum muslimin yang antusias melakukan ziarah kubur setelah shalat ‘Ied, sejauh mana kebenaran perbuatan ini menurut syariat Islam? 318 more words

Islam

Nukilan Kitab Sabilal Muhtadin Datuk Kalampayan

Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari (seorang ulama besar dari Banjarmasin, yang bermazhab Syafi’iyah) dalam kitabnya, beliau mengatakan :

– Makruh memutihkan kuburan dengan kapur.

– Haram membikin sesuatu bangunan di atas kuburan seperti kubah atau bangunan seperti rumah atau pagar di atas kuburan. 110 more words

Kisah

Rabun #2: Kubur & Darah

sambungan kepada #1 Rabun Ayam

Kita diberitahu mata bayi yang baru lahir belum dapat berfungsi sepenuhnya dan cuma mampu memandang dengan jelas sejauh 8-10 inci sahaja. 688 more words

Short Stories

4 Motivasi Berziarah Kubur • Fatwa NU

4 Motivasi Berziarah Kubur • Fatwa NU

Di Indonesia sebagian besar masyarakat muslim melakukan ziaran kubur dengan berbagai macam motivasi. Ada di antara mereka yang aktif berziarah kubur ke makam orang tua setiap hari tertentu untuk berkirim do’a, ada juga yang pada bulan-bulan tertentu secara rombongan berziarah ke makam para wali dan kiai dengan tujuan bertabarruk, dan lain sebagainya. 258 more words

Fatwa Nu

Kita sudah mati, amat sangat mati. Tak ada lagi nafas dan denyut kehidupan. Yang ada keheningan, bukankah kematian adalah keheningan? Seperti keheningan sungai tanpa riak, gunung tanpa gelegak lava, kehidupan tanpa tawa dan tangis. 227 more words

Poem

Misteri Lubang Ditengah Liang Lahad

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair berkata, telah menceritakan kepada kami Hakkam bin Salm Ar Razi ia berkata, “Aku mendengar Ali bin Abdul A’la menyebutkan hadits dari Bapaknya dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Liang lahad itu untuk kita, sedang lubang (di tengah) untuk selain kita. 8 more words

Kubur