Jamaah jum’at ingkang dimulyakake dening Allah,..

Moggo sareng2 ngucapake roso syukur dumateng Allah, amergi saking kemurahan rahmatipun, kulo lan panjenengan sami saged kempal teng majelis meniko kanti keadaan kang sae mboten kekirangan setungal punopo. 567 more words