Date: From 9.00 p.m., 28 September 2015
Scriptwriter: Kosawa Ryota (Legal High Series, Suzuki Sensei, Gaiji Keisatsu)
Cast: Anne, Hasegawa Hiroki, Kuninaka Ryoko, Nakajima Yuto, Matsuo Toru, Ashina Sei, Wakui Emi, Hirata Mitsuru, Fubuki Jun, Matsushige Yutaka… 406 more words