Tags » Kuru

Rekuerdo

No lagami lubidá.

Si un dia mi pèrdè, kargami trese bèk na laman.

Raspa bou di mi pia ku piedra gròf, hawa herida fresku ku awa salu… 76 more words

Poema

Poglavlje 35: Balarama u Hastinapuru

Kada je Šamba, sin Đambavatija, oteo ćerku Durjodane, Durjodana, Karna, Bišma i Drona su ga zarobili. Baladeva je odlučio da ode i sam ga oslobodi. Otišao je u Hastinapur gde su ga Kurui lepo dočekali i poklonili kravu, voće, cveće i vodu. 281 more words

Knjiga 5

Professor Picklesmooch falsifies himself.

Early in 2015 I wrote a short story about the Moral Equivalency of Atheists and cannibalism as an homage to the Argumentum Reductio ad Absurdum… 341 more words

Poglavlje 20: Potomci Parikšita, sina Kurua

Sin Kurua Parikšit imao je četiri sina: Đanameđaju, Šrutasenu, Ugrasenu i Bimasenu. Sin Đanua je bio Surata, i dalje slede Vidurata, Sarvabauma, Đajasena, Aravin, Ajutajus, Akrodana koji je imao dva sina Devatitija i Rikšu. 583 more words

Knjiga 4