Tags » Kyumin

[KyuMin Fic] Egoist Break | Prologue

A KyuMin Fanfiction from

Kazha KazuhaJOY

Proudly Present :

Egoist Break

Yaoi, Crime, semi Thriller, Psychological lil bit romance. M rated for bloode Scene… 1,128 more words

Sungmin

Một chút mở lòng về KYUMIN - hai con người mà tôi luôn tin yêu

KYUMIN – 2 mảnh ghép tạo nên 1 bức tranh

KYUMIN – 2 con người tạo nên 1 cuộc đời

KYUMIN – 2 cái tên tạo nên 1 kỳ tích… 730 more words

Super Junior

[Oneshot] [Kyumin] Ngoại tình.

Author : Sung EunAe.
Pairing : Kyumin.
Rating : NC-17.
Category : little sad, romance.
Summary: Lấy vợ rồi thì sao?
Warning : Xin đừng mang fic của em ra khỏi wordpress nhé! 2,515 more words

Kyumin

Come Back Although isn't Easy | Twoshoot | Chap 2/2 | KyuMin | Genderswitch | T+ | Drama, Angst |

Copyright © 2015 by Jiyoohanigasu

All rights reserved

.

.

Come Back Although isn’t Easy

Genre : Angst, Drama

Rate : T+

Pairing : KyuMin as Maincast. 3,995 more words

Cho Kyuhyun

Teach for Love | KyuMin | Part 9/9 | Genderswitch | T+ | Romance, Drama |

Teach for Love

 

Genre : Romance , Drama

 

Rate : T+

 

Pairing : KyuMin

 

Part : 9/9

 

Warning : GENDERSWITCH, Miss Typo

 

Disclaimer : Saya hanya meminjam nama dari mereka. 5,760 more words

Cho Kyuhyun