Tags » Kyumin

[Oneshot][KyuMin][K] Phép thử, không gian mẫu và biến cố

Author: Rainy Nguyễn aka Han Yi

Diclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy: romance, fluff… 8,526 more words

Romance

[KyuMin Fic] Egoist Break | Prologue

A KyuMin Fanfiction from

Kazha KazuhaJOY

Proudly Present :

Egoist Break

Yaoi, Crime, semi Thriller, Psychological lil bit romance. M rated for bloode Scene… 1,128 more words

Sungmin

Một chút mở lòng về KYUMIN - hai con người mà tôi luôn tin yêu

KYUMIN – 2 mảnh ghép tạo nên 1 bức tranh

KYUMIN – 2 con người tạo nên 1 cuộc đời

KYUMIN – 2 cái tên tạo nên 1 kỳ tích… 730 more words

Super Junior

[Oneshot] [Kyumin] Ngoại tình.

Author : Sung EunAe.
Pairing : Kyumin.
Rating : NC-17.
Category : little sad, romance.
Summary: Lấy vợ rồi thì sao?
Warning : Xin đừng mang fic của em ra khỏi wordpress nhé! 2,515 more words

Kyumin