Tags » Lac

Dyes and their sources

I dye yarn using natural dyes that I collect in the area around where I live, or I purchase them online. These dyes can be plant based (like woad, weld and madder) or animal based (like Lac and Cochineal). 139 more words

Tinctoria

Mơ hư vô

Đi cho đến hết đêm nay.

Đi cho tan vào hư vô.

Tôi ngồi trên đồi, mập mờ trong màn sướng trước mắt, đoàn xe chậm rãi, lúc ẩn lúc hiện. 74 more words

Lạc

Hạnh phúc có phải là điều đã mất?

Nếu viết (cho người khác đọc) là một phương thức gây thương tổn tinh thần ghê gớm. Thì đọc (những gì người khác viết) sẽ là một hành động tự sát về tâm lý. 231 more words

Viết

China deploys new tank Xinqingtan, in Tibet, near India border 

China deployed its latest military tank, the Xinqingtan, in an area of Tibet near the Indian border.

The People’s Liberation Army Ground Force (PLAGF) is accelerating its military build-up in Tibet along the Line of Actual Control (LAC) with India; has deployed its newest light tank along this border and has finally given this mysterious tank a name. 612 more words

Tibet

Hallstatt

Hallstatt is the true face of tranquility, on paper. Very charming village resting near a green lake and surrounded by enchanting mountains, Hallstatt has everything to create the perfect postcard. 71 more words

Travel