Tags » Laguna Lake

In the commencement of 2016: fisherfolk vows to boost defiance against Laguna Lake Road Dike

In the commencement of 2016: fisherfolk vows to boost defiance against Laguna Lake Road Dike

Manila, Philippines – The militant fisherfolk group Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas… 381 more words

Pamalakaya

Various groups conducted a National Fact Finding and Solidarity Mission in Laguna Lake

Manila, Philippines – Various groups led by the broad alliance Save Laguna Lake Movement (SLLM), together with militant

fisherfolk Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas… 1,585 more words

Laguna Lake in Fullerton Losing Nearly 90,000 Gallons of Water Per Day

Officials in Fullerton continued to search for answers Monday as to why Laguna Lake is losing nearly 90,000 gallons of water per day. Chip Yost reports from Fullerton for the KTLA 5 News at 6 on July 6, 2015. 19 more words

Local News

Road mega-dike: malaking banta sa Lawa ng Laguna

ulat nina Bernabeth Jo Tendero at Jaimini Jahaziel Resurreccion

Ang Lawa ng Laguna ay kanlungan ng buhay: mga halamang dagat; mga hayop gaya ng suso, tulya’t talaba; iba’t ibang uri ng isda o ibon; at maging ng mga taong naninirahan sa mga baybay nito. 635 more words

Southern Tagalog