Tags » Laguna Lake

Laguna Lake in Fullerton Losing Nearly 90,000 Gallons of Water Per Day

Officials in Fullerton continued to search for answers Monday as to why Laguna Lake is losing nearly 90,000 gallons of water per day. Chip Yost reports from Fullerton for the KTLA 5 News at 6 on July 6, 2015. 19 more words

Local News

Road mega-dike: malaking banta sa Lawa ng Laguna

ulat nina Bernabeth Jo Tendero at Jaimini Jahaziel Resurreccion

Ang Lawa ng Laguna ay kanlungan ng buhay: mga halamang dagat; mga hayop gaya ng suso, tulya’t talaba; iba’t ibang uri ng isda o ibon; at maging ng mga taong naninirahan sa mga baybay nito. 635 more words

Southern Tagalog

I want 'Nuvali, Nuvali' but YOU!

A nice lake in the city of Sta. Rosa in Laguna Province is becoming quite a popular spot for local and foreign tourists. This multi-functional lake is actually a 4.5-hectare reservoir which is part of Nuvali’s water conservation, recycling and sustainability effort. 326 more words

More Fun In The Philippines

San Luis Obispo


This is the beautiful San Luis Obispo Mission. Note the date – 1772. My mission ancestors moved up the Californian coast around that time, when it was still a Spanish Territory. 204 more words

Travelogues