Tags » Laugh » Page 2

30 Days writing challenge – Day 28: Post five things that make you laugh-out-loud

5 thứ khiến mình phải cười phá lên chắc chắn đó là:

  1. Bạn thân, người thân, anh chị em thân nói chung là những người mình rất thân mà có té ngã hoặc có những hành động rất là ngu ngốc dẫn tới việc đó (tất nhiên là không quá nguy hiểm) thì việc đầu tiên mình làm khi thấy cảnh tượng đấy không phải là chạy ra đỡ người ta xong hỏi xem có bị làm sao không đâu, mà mình phải cười 1 trận cho hết cơn đã rồi mới bắt đầu ra giúp đỡ hỏi thăm =))))).
  2. 91 more words
Note

Funny

Politicians don’t just stare.

They have a proper gander.

When Cows Drive

Cow Appreciation Day has become one of our favorite days of the year!

In case you aren’t familiar with Cow Appreciation Day, I will tell you a little about it. 1,197 more words

Faith

#scicommedy - Laugh and Learn

“I don’t trust anyone who doesn’t laugh”

Maya Angelou

I am a scientist who loves comedy.

When I was eleven years old, I saw Ace Ventura: Pet Detective for the first time.

853 more words
Science

Motivational Monday

Each Monday I gather up the daily QOTD (Quote of the Day) posts I made for the week that are inspirational, motivational or just plain funny. 54 more words

Inspiration

Defeat

When you look too closely at something, you cannot see the bigger picture. There is more than this moment. There is more than the hurt and the pain you are feeling right now. 239 more words