Tags » Lav

The path of the Fixed signs

♉♏♌♒

You will not feel true pleasure in life ♉
if you don’t destroy all that is unnecessary ♏

And only when you reach that sensual stability, that security and abundance that ignites all your senses ♉ 57 more words

Esoteric

The Fruit of the Spirit - Gara Auglis (LATVIAN-LATVIEŠU: Jaunā Derība Bībele)

LATVIAN-LATVIEŠU: Jaunā Derība Bībele

Galatians (Galatiešiem) 5:22-23

22 Turpretī gara augļi ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, augstsirdība,

23 Lēnprātība, uzticība, pieklājība, atturība, šķīstība. Tādiem likums nepretojas.

Fruit

The Fruit of the Spirit - Gara Auglis (LATVIAN-LATVIEŠU: Bībele 1965)

LATVIAN-LATVIEŠU: Bībele 1965

Galatians (Pāvila Vēstule Galatiešiem) 5:22-23

22 Bet Gara augli ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība.

23 Pret tādām lietām nav bauslības.

Fruit

The Lord is my Shepherd - Tas Kungs ir mans Gans (LATVIAN-LATVIEŠU: Bībele 1965)

LATVIAN-LATVIEŠU: Bībele 1965

Psalms (Psalmi) 23

1 Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka.

2 Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. 92 more words

Lord

God's Love - Dieva Mīlestība (LATVIAN-LATVIEŠU: Bībele 1965)

LATVIAN-LATVIEŠU: Bībele 1965

John (Jāņa Evaņg̔elijs) 3:16

16 Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību,

04. GOD'S LOVE

The Beatitudes - Svētlaime (LATVIAN-LATVIEŠU: Bībele 1965)

LATVIAN-LATVIEŠU: Bībele 1965

Matthew (Mateja Evaņg̔elijs) 5:3-12

3 „Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība.

4 Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. 127 more words

Beatitudes

The Ten Commandments - Desmit Baušļi (LATVIAN-LATVIEŠU: Bībele 1965)

LATVIAN-LATVIEŠU: Bībele 1965

Exodus (Otra Mozus) 20:3-17

3 Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā.

4 Netaisi sev tēlus vai dievekļus nedz pēc tā, kas ir augšā debesīs, nedz pēc tā, kas ir virs zemes, nedz pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes. 295 more words

02. THE TEN COMMANDMENTS