Tags » Laxman

ब्लॉग बद्दल काहीतरी.

हेलौ मित्र आणि मैत्रीनिंणो मी लक्ष्मण,ही माझी पहीलीच वेळ आहे एक ब्लॉग लिहीण्याची, समजत नव्हतं कोठून सुरूवात करावी आणि कोणता विषय निवडावा आज internet वर खुप कमी माहीती मराठी मध्दे उपलब्ध आहे. 20 more words

The GOD-Man

He stood in front of the Sarayu river. People call him as God and worship him as God. He is not sure of what to call himself. 179 more words

Short Story