Tags » Lee GiKwang

아름답다

기광이 돌아왔다. 너무 보고싶다. 아주 많이. 기광아… 너무 아름답다.

하이라이트 — 아름답다 🌸

하이라이트 Highlight

하이라이트(Highlight)

Hangul

바쁘긴 싫은데 할 일 없는 건 지루해
할 것도 없는데 뭔가는 하고 자야 해
나가긴 싫은데 집에 있기는 답답해
너도 똑같잖아 Now we need… 1,065 more words

Beast

Lam điệp #Tâm sự

. Mạn phép đừng để ý đến việc tôi văng tục trong bài post này.


Đm Son Ủn 😭😭 Con không cần phải đẹp trai vậy đâu :( Con mẹ đẹp mẹ biết, dù là con ghẻ nhưng con lại chính là người mẹ yêu hết lòng. 256 more words

Linh Tinh / Stuff

Night Dream

Night Dream

A ficlet by zia

Lee Gikwang, Jang Mi

Romance, Hurt | G | Ficlet

I just own the plot.

“Tak peduli apapun alasanmu. Yang paling penting dalam hidupku, kau berada di sisiku.” 320 more words

@_FFindo

COLOR RING - Part 8


Main cast :

Choi Siwon, Kim Minhee (OC)

Hwang Chansung, Choi Minho, Goo Se Young, Lee Gikwang, Cho Kyuhyun

Kim Youngwoon , Shim Changmin, Choi Seung-Hyun (T.O.P) 3,602 more words

Chaptered

[20160325] My friend is still alive

Hey guys,

This is Kenneth.

Today, I’ll be talking about KBS World TV Drama Special’s ‘My Friend is still Alive’.

So yeah, since I’m a huge fan kpop fan, I really love watching movies and dramas where the ones who play the main or lead roles are kpop idols. 235 more words

Kenneth