Tags » Left Wing Politics

The re-election of Jeremy Corbyn & the Scottish left

The Scottish independence movement has to ask itself what it stands for.

Is it that single issue? That regardless of your personal politics, whether they make comfortable bedfellows with the Greens, or UKIP considers them a bit much, Scottish independence is a separate debate from your party vote? 525 more words

Jeremy Corbyn

Mini refleksja o maxi problemie

W swoim artykule „Wyzwolenie umysłu na drodze do BDP”[1] charakteryzującym kapitalistyczny  sposób produkcji i podziału jako wiedza niezbędna do zrozumienia przyczyń społecznoekonomicznego wykluczenia większości, przedstawiam myśl: „Na początku było nie tylko biblijne słowo, lecz i pierwotna komuna wydobyta z cienia dziejów przez materializm historyczny”. 754 more words

Democracy

Wyzwolenie umysłu na drodze do BDP

Władza kapitału nad społeczeństwem jest możliwa dzięki zniewoleniu umysłu człowieka. Kulturowe zniewolenie to droga do poddaństwa. Wyzwolenie umysłu i poznawanie tej drogi to  warunek zrozumienia idei Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego BDP. 5,370 more words

Democracy

CUBA. Hacia el socialismo.

La vivienda y el transporte de pasajeros, exactamente como la salud y la educación constituyen derechos humanos básicos.

Así indica el acervo civilizacional que recogen en sus leyendas, principios y agendas  las organizaciones internacionales rectoras del debate y las proyecciones en materia de derechos humanos. 2,969 more words

Democracy

BDP wstrząsa umysłami - a propos artykułu "The progressive case for replacing the welfare state with basic income"(1)

W rozmowie na audycji Anny Grodzkiej w programie radia medium-publiczne stwierdzam(2), że system opieki społecznej w Polsce to jeden z najgorszych w Europie pod względem spójności, skuteczności opieki i racjonalności ekonomicznej. 1,418 more words

Democracy

Leaked Documents Reveal Soros Group Spent $600K To Mainstream Pro-Refugee Attitudes

$300,000 went to lobbying efforts.

Peter Hasson reports: Leaked documents from left-wing financier George Soros’s Open Society Foundations continue to reveal the extent to which the group has influenced the political response to Europe’s refugee crisis. 256 more words

Mediasphere

Gang of Four - Live... In The Moment

2nd September 2016

Christopher Nosnibor

Gang of Four’s Entertainment! Still stands as one of the definitive post-punk albums, capturing the zeitgeist of the late 70s. ‘Left’ and ‘socialist’ weren’t terms spat derisively by the media. 688 more words

Albums