Tags » Lentera Hati » Page 2

Muhammad saw.

Wahai seluruh manusia, telah datang kepadamu sekalian bukti kebenaran dari Tuhanmu (yakni Muhammad), dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (QS 4:174).

Betapa Muhammad saw. 434 more words

Lentera Hati

Rahmat bagi Seluruh Alam

Pada minggu kedua bulan Rabi’ul Al-Awwal Tahun Gajah yang bertepatan dengan bulan April 580 M, di Makkah lahirlah seorang anak manusia dalam keadaan yatim. Nama anak inilah yang hingga kini disebut sebut oleh ratusan juta manusia disertai dengan decakan kekaguman. 433 more words

Lentera Hati

Memfungsikan Al-Qur'an

MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran), yang memperlombakan beberapa segi kemahiran dalam bidang Al-Quran, sudah merupakan tradisi positif yang sudah dilembagakan oleh pemerintah. Tidak diragukan besarnya perhatian pemerintah dan masyarakat menyangkut penyelenggaraan MTQ. 331 more words

Lentera Hati

Bukti Kebenaran Al-Qur’an

Adakah mushaf Al-Qur’an di setiap rumah keluarga muslim? Di duga jawabannya adalah “tidak”! Apakah anggota keluarga Muslim yang memiliki mushaf telah mampu membaca Kitab Suci ini? 440 more words

Lentera Hati

Al-Qur’an Al-Karim : Bacaan yang Mahasempurna dan Mahamulia

Al-Qur’an secara harfiah berarti “bacaan yang mencapai puncak kesempurnaan”. Al-Quran Al-Karim berarti “bacaan yang mahasempurna dan mahamulia”. Kemahamuliaan dan kemahasempurnaan “bacaan” ini agaknya tidak hanya dapat dipahami oleh para pakar, tetapi juga oleh semua orang yang menggunakan ‘sedikit’ pikirannya. 338 more words

Lentera Hati

Mulailah Segala Aktivitas Kita dengan Mengucapkan Basmalah

Mulailah segala aktivitas kita dengan mengucapkan basmalah, yakni Bi Ism Allah Al-Rahman Al Rahim. Dengan mengucapkan ucapan ini, kita bukan sekadar mengharapkan “berkah”, tetapi juga menghayati maknanya, sehingga dapat melahirkan sikap dan karya yang positif. 406 more words

Lentera Hati