Tags » Leonard Hofstadter

The Case of the Big Bang Theory

All rise as a trial against a team that appeared eight years ago and made everyone love them. This is the TV-show that makes fun of geeks, nerds and so-called no-lifers along with the cool and normal people. 754 more words

Series

[Review] - The Big Bang Theory

Để kỉ niệm việc mình đã kết thúc học kì cuối cùng của quãng đường trung học, mình sẽ giới thiệu các bạn một bộ sitcom đang tung hoành cuộc sống mình mấy tuần nay (Vì trường học cơ bản cũng khá giống như một trò đùa ấy ha ha…). 1,584 more words

MOVIES

Nathan Fillion on The Big Bang Theory

It’s no secret that I’m a fan of The Big Bang Theory and the star of another television show that appears on a different network that I also enjoy will be making a cameo as himself. 465 more words

Television

Language and Media in 'The Big Bang Theory'

“No, no. Not any cost will I miss The Big Bang Theory, Father! I’ve already missed 2 Broke Girls, now it’s my turn, please.”

The Big Bang Theory (TBBT) is one of the biggest sitcoms and continues to be broadcasted as the lead scripted comedy in CBS’s Thursday primetime lineup. 1,107 more words

Big Bang Theory

Big Bang Theory S8E9: "But He Died So Young"

By Josh Axelrod

Before launching into the recap of a pretty standard “Big Bang Theory” episode, I want to pay my respects to Carol Ann Susi. 586 more words

Recaps & Roundtables

The Big Bang Theory S01E09 - The Cooper-Hofstadter Polarization

Íme, eljött ez is. Végre egy egész epizódon átívelő konfliktus, azért azt már tudjuk Sheldonról, hogy hamar fel tudja kapni a vizet és nem múlik el egykönnyen a haragja. 337 more words

Critics

The Big Bang Theory S01E08 - The Grasshopper Experiment

A kultúra és a vallás felé evezünk most, igazából nem is annyira a vallás dominál, hanem a kultúra. Mind tudjuk, hogy házasodnak a keleti népek. Sokszor a mennyasszony és a vőlegény csak az esküvőn látják egymást és sokszor érdekházasságok születnek. 378 more words

Critics