Tags » Letërsi

Es werde gut so zu sein

Sie sagte: Wieso liebst du mich
Er sagte: Ich weiß nicht, aber ich mag dir, ich liebe dir
Und so sie haben verheiratet nach zirka eines Jahr und jetzt sie leben eine Traum wo jede arbeitet und am Wochenende sie gehen z. 27 more words

Letërsi

Më fal...; Sorry...

Më fal…

Më fal, duket …
të jetë gjëja më e vështirë
për tu thënë
Por, zonjë, më beso
të desha unë njëherë
por ajo kohë ka flutuar larg… 93 more words

Letërsi

Stuhia në zemrën time. The storm in my heart

Stuhia e zemrës sime

Isha i keq
nuk mund ta duroja
I di, bëra keq
të të gënjeva
nuk mund ta mbaja veten
larg teje… 102 more words

Letërsi

The large umbrella; Le grande parapluie

The large umbrella

It rains
I took a large umbrella
but I do not why
I am alone
You are not here
With me
Even this umbrella is quite large… 76 more words

Letërsi

Më rrëmbeve

Më rrëmbeve
Nga Ahmet N Murati – E shtunë, 12 qershor 2010

U përmbajta
U rrëzova
Nëpër shkallët e dashurisë
e asgjë nuk trashëgova
U ngrita në piedestalin më të lartë 232 more words

Letërsi

A love glimpse

A love glimpse

I went way too far from myself
Loving you it was like loving
A remote, cold asteroid
I ran away, with you… 56 more words

Letërsi

Gone too far

Gone too far

Gone too far
Where the wings of the Eagle
Do colide on the peak of pleasure
While flying over the peaks of Sharr mountain… 30 more words

Letërsi