Tags » Letter

Unvoiced Thoughts 1

To The Person Who I Wanted To Believe

You lied… You lied when you said you loved me and you lied when you said you meant it. 181 more words

Believe

mastectomy

The following was written because of this floating into my inbox like ash.

*

Dear dear,

You asked me what objects looked like breasts. It was morning and the sun was yawning and you said you needed to write a thing for a thing. 637 more words

Writing

#หลวงปู่พุทธะอิสระ #จดหมาย #จากใจประชาชนคนไทย

หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara)
จดหมายจากใจประชาชนคนไทย ถึงนายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประเทศไทยมีสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐอเมริกามาอย่างยาวนานตลอดเวลา ๗๐ กว่าปี

พวกเราคนไทยทุกคนพยายามทำความเข้าใจในวัฒนธรรม ความเชื่อ การเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ของประเทศสหรัฐมาโดยตลอด พร้อมกับให้เกียรติ โดยไม่คิดจะก้าวล่วงแทรกแซงต่อกิจการภายในของมิตรประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา เพราะพวกเราคนไทยถูกบรรพบุรุษสั่งสอนอบรมให้มีความหวังดีจริงใจแก่ผู้เป็นมิตร แม้ในปัจจุบันนี้ ความหวังดีจริงใจที่คนไทยมีให้ต่อมิตรประเทศในโลกนี้อยู่เสมอ

แต่สหรัฐอเมริกาโดยเอกอัครราชทูตสหรัฐแต่ละท่านที่เข้ามาทำหน้าที่เจริญสัมพันธ์ไมตรีกับแผ่นดินไทย ดูจะไม่พยายามเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ของประเทศมหามิตรอย่างไทยเราเลย

นอกจากจะไม่พยายามเรียนรู้อย่างเข้าใจต่อประเทศไทยแล้ว สหรัฐอเมริกาโดยเอกอัครราชทูต ยังพยายามเข้ามาแทรกแซงเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ความศรัทธา การเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ของแผ่นดินไทย ให้เป็นดังใจที่สหรัฐต้องการให้เป็น ทั้งที่คุณกลิน ที. เดวีส์ พึ่งจะเข้ามารับตำแหน่งในประเทศไทยได้เพียง ๙ สัปดาห์เท่านั้น

จะเห็นได้จากพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่สถานทูต ตลอดจนเอกอัครราชทูตแต่ละคนที่เข้ามาทำหน้าที่ในแผ่นดินไทย พยายามเข้ามามีบทบาท แทรกแซง ชี้นำ วิพากษ์วิจารณ์ ต่อกิจการภายในของประเทศไทยในทุกเรื่อง ไม่เว้นแม้แต่เรื่องการออกกฎหมายที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

หนำซ้ำยังออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง ไร้มารยาท ผิดปกติวิสัยมิตรที่ดีจะพึงมีต่อกัน ขาดการให้เกียรติ ไม่ยอมรับในความต่าง ดูถูกศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และเหยียบย่ำอารยะธรรมของบรรพบุรุษไทย

พฤติกรรมของสหรัฐโดยเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่ทูตประจำสถานทูตสหรัฐที่แสดงออก พวกเราคนไทยมีความรู้สึกว่านี่ไม่ใช่พฤติกรรมของมหามิตรที่ดีที่กระทำต่อกัน แต่กลับทำประหนึ่งว่าประเทศไทยเป็นทาส เป็นเมืองขึ้นของสหรัฐ จะจิกหัวตำหนิติด่าตามความพอใจ โดยไม่เกรงใจ ไม่ให้เกียรติ ไม่ยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีของชนชาติไทย

ประเทศสหรัฐโดยเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่ทูตประจำประเทศไทยพยายามจะใช้มาตรฐานของตนเองมาเปรียบเทียบกับประเทศไทย และมีเจตนาที่จะกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่สหรัฐมุ่งหวัง ทั้งที่ไม่มีสิทธิ ไม่มีอำนาจ ไม่สมควร

ท่านทูตสหรัฐต้องไม่ลืมว่าแผ่นดินไทย คนไทย มิได้เป็นทาสหรือเมืองขึ้นของสหรัฐ ประเทศสหรัฐไม่มีอำนาจมาบงการ แทรกแซง ชี้นำ หรือล้มล้างกฎหมายของแผ่นดินไทย โดยเฉพาะกฎหมายที่ว่าด้วยการคุ้มครองสถาบันหลักของชาติ ซึ่งพวกเราถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมแรงรวมใจและความมั่นคงของชาติ

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ ที่คนไทยทุกคนพร้อมที่จะอุทิศชีวิตเพื่อปกป้อง หากประเทศสหรัฐโดยสถานทูตมีความจริงใจที่จะดำรงรักษาเอาไว้ซึ่งความสงบสุขของชาติไทยและรักษาบรรยากาศของมิตรประเทศที่ดี ก็ควรจะเรียนรู้แล้วทำความเข้าใจว่า ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์คือจิตวิญญาณของคนไทย จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้

การที่นายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไทยอย่างรุนแรงทั้งที่เหยียบยืนอยู่ในแผ่นดินไทย ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติมิตรประเทศ ผิดมารยาทของทูตที่ดีอันควรกระทำ อีกทั้งยังมาวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายที่ปกป้องพระมหากษัตริย์ ผู้ซึ่งทรงเป็นประมุขของประเทศ ยิ่งเป็นการมิบังควร เป็นการเหยียดหยามทำลายจิตใจและศักดิ์ศรีของประเทศไทย

พวกเราจึงต้องพากันมาร้องตะโกนบอกกับท่านทูตว่า อย่าเสียมารยาท ประเทศไทยมิใช่ทาสหรือเป็นเมืองขึ้นของสหรัฐที่คิดจะทำอะไรก็ได้ อย่ามาทำลายความเป็นมิตรประเทศด้วยการเข้าจุ้นจ้านแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยอีกเลย อย่าพยายามใช้มาตรฐานของตนมาครอบงำข่มขู่บังคับให้ประเทศไทย คนไทย ต้องเปลี่ยนไปตามประเทศสหรัฐ ถ้าคุณทำก็เท่ากับคุณกำลังทำลายจิตวิญญาณของคนไทย เราไม่ยินยอมแน่นอน

หากคิดจะเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันก็ควรจะยอมรับความต่างและให้เกียรติซึ่งกันและกัน และช่วยกันสร้างบรรยากาศของความร่วมมือ เพื่อให้มิตรประเทศอยู่ร่วมกันได้อย่างจริงใจ สันติ เจริญรุ่งเรือง

พุทธะอิสระ

“ทูตมะกัน” เรียกแขก! “หลวงปู่พุทธะอิสระ” ขนคนลุยสถานทูตสหรัฐ -ย้ำ แส่ไม่เข้าเรื่องวิจารณ์ ม.112

Thailand

A 96-year-old Letter to A Bank

The following is an actual letter that was sent to a bank by a 96 year-old woman. The bank manager thought it amusing enough to have it published in the New York Times. 624 more words

Clean Jokes

Local Paper Publishes Thanksgiving Story about "Redskins"

My town, Davis, is known as a liberal college town, a bastion of progressive thought.  Nevertheless, the local paper, the Davis Enterprise, published this editorial a few days ago… 425 more words

Native American History

Dear BGC (An Open Letter To My New Second Home)

Dear BGC,

Bonifacio Global City. I’ve heard a lot about you before. Who wouldn’t? When almost half of my Facebook Friends post where they are. You are no exception to tht trend, my dear. 586 more words

Life

Weekend Hiatus

Hey Gang!

Hope you all have a wonderful weekend. As for me, I am off to a new land, to battle an important monster, called “Interview”. 116 more words

Writing101