Tags » Life Skill

Free book from The BookTrust.

Every year the BookTrust tries to support families with developing their child’s reading at home. This year their campaign is called ‘time to read’. In your child’s bag tonight is a free book and a support leaflet to help you with reading at home. 92 more words

Books

Orang Tua dan Pendidikan

Ada beberapa yang saya kagumi dari orang tua dalam memandang pendidikan.

  1. Pentingnya Buku

Bapak sangat anti berhutang. Rumah misalnya, beliau beli tunai setelah sebelumnya bertahun-tahun pindah-pindah kontrakan. 180 more words

Keluarga

Chênh vênh 22

“Đi qua những ngày mưa mới thấy yêu thêm những ngày nắng”. Con người là thế, lúc nào cũng tò mò, cũng muốn thử, muốn được nhiều hơn mặc cho đôi khi biết rằng sau tất cả, điều tốt nhất có thể vẫn là điều đầu tiên, nhưng họ chấp nhận nó như một chi phí cơ hội cho việc tìm kiếm thứ tốt hơn. 2,202 more words

Life Skill

8 Digital Life Skills You Need

1.Digital Citizen Identity- Ability to build and manage healthy identity online and offline with integrity.
2.Privacy Management- Ability to handle with discretion all personal information shared online to protect one’s and others’ privacy. 100 more words

General

Boundaries

Wednesday, September 21, 2016

My  hometown is notorious for speeding tickets. The police know exactly where to sit so they’re just out of sight and can nab you going 35 in a 25 at the bottom of a hill, or coming around a corner. 389 more words

Dayton

Menjahit itu Cerdas Spasial Visual lho..

Kecerdasan Visual Spasial adalah salah satu dari 8 kecerdasan majemuk. Kecerdasan ini merupakan kemampuan memahami bangun tiga dimensi (ruang secara tepat). Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada warna, garis, bentuk, ruang dan hubungan antar unsur-unsur tersebut. 325 more words

Sewing