Tags » Life Skill

Entrepreneurship, Richard Branson, My Girlfriend & Sharks Tourism

Adventure tourism can help an individual develop their entrepreneur skill, says Richard Branson of Virgin.

When studying for my MBA in San Francisco, my girlfriend and I took a trip to see Florida. 1,414 more words

Travel & Tourism Skill

Ngừng tin vào cảm xúc

Cảm xúc (tiêu cực) của con người là thứ duy nhất giết chết họ

Lúc vui vui quá,,, lúc đau đau quá

Không nên quyết định bất cứ điều gì nếu mất bình tĩnh… 252 more words

Life Skill

Don't Judge!

Khi bạn phán xét ai đó, sẽ chẳng còn thời gian để thấu hiểu và yêu thương!

Life Skill

Travel Brings Career Skills: Align with Required Career Skills of the Future?

Traditionally, those who travel a great deal are very worldly, and with that comes career skills. But World Economic Forum (WEF) has a new list of skills that professionals will need by 2030. 476 more words

Travel & Tourism Skill

Beyond Culture Shock: Happiness and Virtue Beyond East and West

We all travel and become a tourist to find something, often that something is happiness.

I am Thai American, mixed race, and culture, meaning I am well versed and accept both. 1,149 more words

Life Skill

Ayo, Kamu Bisa Nak!

Setiap orang tua pasti menyayangi anak-anaknya, meski dengan cara yang berbeda-beda. Ada orang tua yang menunjukkan kasih sayang dengan mengabulkan semua keinginan anak, selalu melayani apapun kebutuhan anak, melakukan apa yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab anak, seperti mengerjakan PRnya, membawakan barang-barang anak yang tertinggal di rumah saat anak sekolah, dsb. 836 more words

Anak

Đại học là tự học

Để kiếm 1 cái nghề “việc nhẹ lương cao” là điều không thể, bạn không thể ngồi đó mà mơ mộng, người ta trả tiền theo năng lực của bạn, cố gắng bao nhiêu, tương xứng bấy nhiêu! 222 more words

Life Skill