Tags » Linggo Ng Wika

Ang Batang Matapat

Announcer: Candidate Number 1!

James: Nagutom… Nahilo.. Natumba… Nawalan ng Malaysia!

Announcer: Candidate Number 2!

James: Sa bansang mahal ang bigas, gayundin ang gas, maraming mandurugas at maraming patatas… Pilipinas! 365 more words

Be Grateful

Grandma: Joanne, can you check where your brother is.

Joanne: “Just give me a reason, just a little bit’s enough, I’m not broken just bent, and we can learn to love again.” 459 more words