Tags » Linh Tinh

Không cần

Nhiều lúc đi ở những nơi được phục vụ, chẳng cần phải nói, chỉ một cử chỉ một ánh mắt là người ta hiểu mình muốn gì, đó là phục vụ có tâm. 656 more words

Linh Tinh

102516


Sáng sớm lên cộ bò 3 tiếng, cày 5 tiếng, ngồi cộ bò thêm 3 tiếng nữa về nhà. Đường về cùng chiều của Chicago đến Cleveland, đếm những xe qua mặt, không dưới 40% có bảng số từ Illinois. 38 more words

Linh Tinh

Rượu và thuốc

“Khi bạn cảm nhận được vị thơm, ngon của điếu thuốc thì tức là bạn đã mất đủ nhiều” – Anonymous

Rất nhiều người đã ngạc nhiên khi nghe mình kể chuyện H mời mình hút thuốc. 678 more words

Linh Tinh

Khi trái đất không chấp nhận mình nữa

  1. Sau bao nhiêu tiền của, thời gian, công sức, mình trượt một kì thi quan trọng. Và tất cả đều trách mình, như một điều đương nhiên.
  2. 487 more words
Linh Tinh

KHờ dại - Phạm Thiên Ý

Vốn dĩ mình khờ dại
Vẫn huyênh hoang tinh tường
Người ta lọc lừa thế
Lại nằng nặc nhớ thương

Ngày mộng xưa sụp đổ

173 more words
Linh Tinh