Tags » Linh Tinh

CRR - Retail - My bookmarks

Article 123: Retail exposures – RW 75%

(a) natural person or persons, or SME
(b) be one of a significant number of exposures with similar characteristics such that the risks associated with such lending are substantially reduced… 465 more words

Linh Tinh

[Tổng Re] 14

Trùng sinh chi Chu thiếu | Sương Minh: hiện đại, thú x nhân, 1×1, HE: thụ sống lại trở về quá khứ, công rơi cả ng vào tg của thụ. 1,490 more words

Linh Tinh

Nhật kí chuẩn bị vào đại học - Ngày 2+3

Đầu tiên là dọn giá sách sau đó về quê. Về quê bà không có nhà ra cổng đón có mỗi con chó ốm, hàng xóm phải bắc thang trèo vào nhà lấy chìa khóa cổng mở cho hai mẹ con. 165 more words

Linh Tinh

BÍ MẬT FATIMA

FATIMA: Những bí mật
BÍ MẬT FATIMA
BÍ MẬT THỨ NHẤT:
Ðức Bà cho chúng con thấy một biển cả lửa hồng dường như ở dưới mặt đất. 1,134 more words

Linh Tinh

Yêu vợ sống lâu
Kính vợ bớt u sầu
Cãi vợ ngủ gầm cầu
Đội vợ lên đầu thì trường sinh bất lão
=))))))))

Linh Tinh