Tags » Linh Tinh

Ngày 02.08.2015 - THÁNG 8: QUAY TRỞ LẠI ĐƯỜNG ĐUA THÔI

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, thích hợp cho những buổi cà phê chém gió. Tôi chuẩn bị có một buổi cà phê như vậy với những đứa bạn thời đại học của tôi. 622 more words

Linh Tinh

Big eater seafood, Botanic garden, Marina Bay Sands (NDP preview)

Linh Tinh

Hoa tay và Bọ Cạp

  • Ô-mai-gót, un-bi-li-vơ-bồ, k phải thông minh dạng vừa đâu, siêu phàm cơ 󾍁 Mà k phải chỉ 1 ngón đâu, đủ 10 ngón lận 󾍃 Vàngoại trừ vẫn chưa hiểu thế nào là 1 đầu óc có tổ chức nên k tự đánh giá đc (minh chứng cho cái sự k thông minh đây), thì còn lại đúng hết: 1 cách vừa đủ xài :)
  • 630 more words
Linh Tinh