Tags » Livsåskådning

Bara så kan du komma till ro

Jag tänker som regel att jag bör avstå från att ge människor råd. Speciellt bör jag avstå att ge råd till dem som aldrig bett om mina synpunkter. 351 more words

Känslor

Att ta mitt ansvar - inte ditt.

Jag vet med mig att jag, i likhet med många andra som har lev i destruktiva familjerelationer, under livet har format olika medberoendemönster. Med det menar jag t.ex. 653 more words

Känslor

Kärlek

När jag säger att jag älskar dig, älskar barnen eller älskar livet så är det för att jag just nu tänker på dig, på barnen, på livet och jag känner kärlek. 187 more words

Livsåskådning

Tankar om längtan...

Det jag längtar efter är egentligen inte saker, inte upplevelser och inte andra människor. Det jag ytterst längtar efter är en inre upplevelse av att vara  fylld, tillfreds, harmonisk och hel. 268 more words

Livsåskådning