Kapag tayo ay mag-aapply ng trabaho, isa sa hahanapin sa atin ay ang NBI Clearance. Mas mabilis na at maayos na ang pagprocess ng ating NBI Clearance ngayon. 1,033 more words