Gdy Seattle oparte sieci handlowej spo?ecznej Lockerz og?oszenia wynajmu by?y wiceprezes Amazon Mark Stabingas, to shouldn\’t maj? przyj?? tak samo zaskoczenie ze wzgl?du na powi?zania organizacji ma gigant Seattle oparty e-commerce…. 405 more words