Brachioradialis

Brachioradialis är den mest ytliga muskeln på den radiala sidan av underarmen . Den har sitt ursprung från 2/3 av crista supracondlyaris lateralis på humerus och från septum intermusculare laterale. 314 more words