Tags » Look-alikes

Waking Nightmare

I’ve always admired my wife, her selflessness, her care for others, her outgoing nature.   Didn’t she just go into the closet to get dressed for the day?   265 more words

Capgras Syndrome

Kawangis

Sa tuwing siya’y nakikita ko
Kawangis mong bulaklak na masamyo
Sabihin mo, nais kong mapagtanto
Siya at ikaw kaya’y magsingbango?
Iyong mga titig sa kanyang balintataw ay aking tanaw… 59 more words

Anything