Tags » Lowchen

Giddy, sweet, funny little Oscar the Lowchen’s visit for a trim then
Bath, Blast, Blow dry and Beautiful…….

Please contact me by phone, website or… 16 more words

Top 10 giống chó đắt giá nhất thế giới

Tại nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới, chó được coi như những thành viên thực sự của gia đình. Chúng được yêu thương, chiều chuộng hết mực và nhiều người đã sẵn sàng chi ra một khoản tiền lớn để được sở hữu và chăm sóc người bạn đặc biệt này. 1,418 more words

Akita