Tags » Luigi Pirandello

Theatre Review: Naked @ Jack Studio Theatre

This review was originally written for A Younger Theatre

Luigi Pirandello’s Vestire Gli Ignudi was first performed in 1922 in Rome, the city in which it was set. 429 more words

Reviews

You too must not count too much on your reality as you feel it...

You too must not count too much on your reality as you feel it today, since like yesterday, it may prove an illusion for you tomorrow. 7 more words

Luigi Pirandello

ตัวละครทั้งหกตามหานักประพันธ์

ตัวละครทั้งหกตามหานักประพันธ์
(Sei personaggi in cerca d’autore)
ลุยจิ ปิรันเดลโล เขียน
นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ แปล
สำนักพิมพ์อิตาลี จัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน 2558

ตัวละครหกตัวถือกำเนิดขึ้นและมีชีวิตโลดแล่นอยู่ในจินตนาการของนักประพันธ์ ผู้ไม่ยอมเขียนเรื่องราวชีวิตของตัวละครเหล่านั้น ตัวละครทั้งหกจึงต้องออกตามหานักประพันธ์คนใหม่ จนสุดท้ายได้ไปเกลี้ยกล่อมผู้กำกับการแสดงคนหนึ่งให้นำเรื่องราวของพวกเขาไปสร้างเป็นละครเวที โศกนาฏกรรมชีวิตของตัวละครที่ถูกนักประพันธ์ทอดทิ้งจะเป็นเช่นไร เมื่อไปอยู่ในมือผู้กำกับการแสดงที่มุ่งสร้างงานเอาใจตลาด จะเกิดความขัดแย้งอะไรขึ้นบ้างระหว่าง “ตัวละคร” กับ “นักแสดง” 14 more words

Pirandello

ลุยจิ ปิรันเดลโล

ลุยจิ ปิรันเดลโล (Luigi Pirandello) เกิดวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 1867 ที่เมืองอากรีเจนโต (Agrigento) ซึ่งอยู่บนเกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี ศึกษาทางด้านนิรุกติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแห่งเมืองปาแลร์โม แล้วย้ายไปศึกษาที่กรุงโรม และสุดท้ายไปจบการศึกษาที่เมืองบอนน์ 23 more words

Pirandello

When the characters are really alive before their author, the...

When the characters are really alive before their author, the latter does nothing but follow them in their action, in their words, in the situations which they suggest to him. 7 more words

Luigi Pirandello

Education & Character

  The avenues to education are as diverse as they are numerous. My formal education is about average for a US citizen; I have a bachelor’s degree and a few credits toward a master’s. 356 more words

Love

L'esclusa by Luigi Pirandello

Questo romanzo di Pirandello, che passa (quasi) in secondo piano rispetto alle opere più note, si è rivelato una lettura estremamente godibile.

Marta è sposata con Rocco Pentàgora e aspetta un figlio, un giorno commette la leggerezza di accettare le lettere dell’Alvignani, aspirante politico che si dice innamorato di lei. 190 more words

Books