Tags » Luk

Young talent from Down Under. Interview with BMW designer Calvin Luk!

At the 2015 Frankfurt Motor Show, I had the great opportunity to have an interview with young BMW designer Calvin Luk who is hugely responsible for the successful 1-Series facelift as well as the second generation X1 which debut at the show. 882 more words

BMW

Suprise

Waosan: Yesaya 9:2-7; Masmur 96; Titus 2:11-14; Lukas 2:1-14, (15-20)

Tembung ‘surprise’ punika ateges kabar ingkang boten kanyana-nyana mbekta kabingahan agung. Padatan kabar punika pancen kadamel murih ingkang mirengaken punika saged njondhil kaget awit saking bingahipun. 599 more words

Renungan

Ka-Praja-aken

Waosan: 2 Samuel 7:1-11; Masmur 89:1-4, 19-26; Roma 16:25-27; Lukas 1:26-38

Tembung ‘praja’ punika saged ngandharaken pangertosan kalih werni, inggih punika bab Kraton utawi panguwaos, ananging ugi saged mengku pangertosan bab sikep nyakecakaken gesang patrapipun kadosdene ngladosi dateng Ratu. 541 more words

Renungan

Kapenuhan

Waosan: Yesaya 61:1-14; Lukas 1:46b-55; 1 Tesalonika 5:16-24; Yohanes 1:6-8, 19-28

Tembung ‘kapenuhan’ ing Kitab Suci padatan dipun gathukaken kalayan tembung Roh-Ipun Gusti. Jarwanipun badhe ngandharaken bab anggenipun Gusti makarya alantaran salah satunggaling umatipun kangge ngandharaken pawartos anyar tumrap jagad. 584 more words

Renungan

Kampanye

Waosan: Para Rasul 2:14a, 36-41; Masmur 116:1-4, 12-19; 1 Petrus 1:17-23; Lukas 24:13-35

Nyariosaken satunggaling perkawis menawi nekseni pyambak temtu badhe langkung cetha anggenipun nyariosaken. Boten namung lampahing carios ananging temtu ugi maknaning carios punika dateng gesang kita. 473 more words

Renungan