Tags » Luk

Leucadia National: Hard Times or New Normal?

Leucadia National (LUK), often lumped into the category of mini-Berkshires, was a Wall Street darling not very long ago. Exploits of its long-time architects, Ian Cumming and Joe Steinberg, were the… 1,159 more words

What is a Dual Mass Flywheel (DMFW) for anyway?

By Brett Elliott

Is a DMFW necessary? Will converting to a solid flywheel hurt anything? Can I just throw my DMFW in a dumpster? What the heck does it do? 591 more words

Audi

Young talent from Down Under. Interview with BMW designer Calvin Luk!

At the 2015 Frankfurt Motor Show, I had the great opportunity to have an interview with young BMW designer Calvin Luk who is hugely responsible for the successful 1-Series facelift as well as the second generation X1 which debut at the show. 882 more words

BMW

Suprise

Waosan: Yesaya 9:2-7; Masmur 96; Titus 2:11-14; Lukas 2:1-14, (15-20)

Tembung ‘surprise’ punika ateges kabar ingkang boten kanyana-nyana mbekta kabingahan agung. Padatan kabar punika pancen kadamel murih ingkang mirengaken punika saged njondhil kaget awit saking bingahipun. 599 more words

Renungan

Ka-Praja-aken

Waosan: 2 Samuel 7:1-11; Masmur 89:1-4, 19-26; Roma 16:25-27; Lukas 1:26-38

Tembung ‘praja’ punika saged ngandharaken pangertosan kalih werni, inggih punika bab Kraton utawi panguwaos, ananging ugi saged mengku pangertosan bab sikep nyakecakaken gesang patrapipun kadosdene ngladosi dateng Ratu. 541 more words

Renungan