Tags » Ly

Vật lý 10

  1. Một vật rơi tự do không vận tốc đầu.Sau thời gian 2s vật chạm đất.Tính vận tốc của vật tại mặt đất?
  2. Xe chuyển động thẳng đều trên đường ngang với vận tốc v=36km/h đi từ A đến B.Biết AB=10m,tính thời gian chuyển động của vật
Môn Học

Vật lý 10

1/ Một tủ lạnh có trọng lượng 890N chuyển động thẳng đều trên sàn nhà. Hệ số ma sát trượt giữa tủ lạnh và sàn nhà là 0,51. 100 more words

Vật lý

1/ Một tủ lạnh có trọng lượng 890N chuyển động thẳng đều trên sàn nhà. Hệ số ma sát trượt giữa tủ lạnh và sàn nhà là 0,51. 100 more words

Môn Học

vật lý 10

1/ vật rơi tự do v=2gh

2/ tính độ cao trung bình của tòa nhà…..