อังคาร 10/6/57 … ( 18.45 น. เก็บตก – พิษณุโลก )
บ่ายวันนี้ EOD เข้าจรวจสอบวัตถุต้องสงสัยที่บ้านหนองหิน ม.13 ต.บ้านแยง อ.นครไทย พิษณุโลก พบเป็นระเบิดและกระสุนปืนหลายรายการ ดังนี้
1. ลข.สังหาร M-26 จำนวน 2 ลูก
2. ลข.สังหาร M-67 จำนวน 1 ลูก
3. กระสุนปืนลูกซองขนาด 12 จำนวน 4 นัด
จึงทำการเก็บกู้ และนำไปทำลาย โดยนำวัตถุระเบิดจากห้องคลัง สภ.บ้านแยง ประกอบด้วย
1. ลูกกระสุนปืนใหญ่ชนิดระเบิดแรงสูงขนาด 105 มม.
2. ลย.ค.ชนิดส่องแสงขนาด 81 มม.
3. ลย.ค.ชนิดระเบิดแรงสูงขนาด 60 มม. จำนวน 1 ลูก
โดยนำทั้งหมดเคลื่อนย้ายไปที่ปลอดภัยเพื่อรอนำไปทำลายต่อไป
Cr.ADD News