Tags » Magisterium

The Copper Gauntlet (Magisterium #2)

The Copper Gauntlet was written by Holly Black and Cassandra Clare.

→The Iron Trial (Magisterium #1)

Callum´s survived his first year in the Magisterium and successfully went through the first gate but he was faced with a terrible truth: His body functions as the vessel for the soul of Constantine Madden – the Enemy Of Death himself! 141 more words

Books

Wielki Post z Leonem Wielkim (4)

Sermo XLIX

<<(…) Istnieje pułapka w pełni bogactwa i pułapka w matni ubóstwa. Jedno wznosi nas w pysze, drugie skłania nas do narzekania. Zdrowie stanowi próbę, próbę stanowi choroba, jeśli tylko jeden hołubi beztroskę, a drugi smutek. 1,111 more words

Magisterium

Wielki Post z Leonem Wielkim (3)

Sermo XLVI

“(…) Ponieważ właściwa praktyka abstynencji jest pożądana nie tylko jeśli chodzi o umartwienie ciała, ale i oczyszczenie umysłu, pragniemy by wasze zachowywanie było tak całkowite, że, tak jak odcięliście się od przyjemności, które należą do pożądliwości ciała, tak też powinniście wyplenić błędy pochodzące z urojeń serca. 1,320 more words

Magisterium

Wielki Post z Leonem Wielkim (2)

Sermo XLII

“(…) Nie wątpcie jednak najmilsi, że diabeł, który jest przeciwnikiem wszelkich cnót, zazdrości owym dobrym pragnieniom, ku którym, jak ufamy, się kierujecie, i że w tym celu zbroi się w siłę swej złośliwości, aby wasza pobożność wpadła w jego sidła, próbując pokonać chełpliwością tych, których nie był w stanie pokonać przez zasianie nieufności. 644 more words

Magisterium

Okres Męki Pańskiej z Leonem Wielkim (2)

Sermo LVIII

(…) Podejmując jeszcze raz, najmilsi, rozważanie ewangelicznej opowieści o Męce Pańskiej, rozumiemy że częścią Bożego planu było to, że bluźnierczy zwierzchnicy żydowscy i bezbożni kapłani, którzy częstokroć szukali okazji by zwrócić swą wściekłość przeciw Chrystusowi, otrzymali możliwość dania upustu swej furii właśnie podczas święta Paschy. 2,932 more words

Magisterium

Okres Męki Pańskiej z Leonem Wielkim (1)

Sermo LIV

“(…) Wszystkie te szyderstwa i obelgi, wszystkie prześladowania i bóle, które szaleństwo niegodziwych dokonało wobec Pana, nie były cierpiane z konieczności, lecz przyjęte z wolnej woli: “albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,10). 2,188 more words

Magisterium

Cassandra Clare shares another 'The Silver Mask' snippet and the official release date

If you are a fan of Cassandra Clare and Holly Black’s Magisterium series, you are eagerly awaiting their next book and possibly found conflicting release dates. 182 more words

Cassandra Clare