Zakat merupakan salah satu ibadah yang utama dalam Islam. Bahkan ia merupakan salah satu rukun Islam, yang wajib diamalkan oleh mereka yang telah memenuhi syarat wajib zakat. 785 more words