Tags » Maikling Kwento

Tatlong Piso para sa Limang Minuto

Nakatitig ako sa sala-salabid na kable ng kuryenteng tanaw mula sa bintana ng opisina kong nasa ikatlong palapag ng building habang nagkakape para mainitan ang sikmurang kanina pa nilalamig dahil sa maghapong pagkakaupo sa loob ng airconditioned na opisina. 2,261 more words

Tagalog

Bangketa

Bumangon ako sa pagkakalugmok. Sa isang sulok ng bangketa sumuko na ang aking nanginginig na mga tuhod.

Hilong-hilo. Sukang-suka. Malamig ang mga  palad. Malamig ang pawis sa noong malagkit. 2,024 more words

Maikling Kwento

Fish ball, Gulaman, Yelo, at Pramis

Ang mga nakakatunaw niyang tingin at medyo malaman niyang katawan na puno ng pawis. Ang pamatay niyang ngiti at ang mga labi niyang binasa pa ng sawsawan ng fish ball. 736 more words

Broken Heart