Ako’y kabataan,

Mahal ko ang aking bayan.

Malakas at bukas ang isipan,

Pangangalagaan ko ang ating kalikasan

Para sa ating kinabukasan.

Ako’y kabataan,

Mahal ko ang aking bayan. 74 more words