KURBAN (QURBAN)

1. Pengertian Kurban

Kata kurban berasal dari bahasa arab qoruba-yaqrobu-qurban-waqurbaaban yang berarti pendekatan diri atau mendekatkan diri. Kata kurban telah dijadikan istilah dalam syariah islam bentuk pengertian penyembelihan hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu dilakukan pada waktu tertentu, dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah swt. 611 more words