Imam Al A’lamah Ibnu Mandzur pengarang Lisaanul Arob menuliskan, kata Syawal diambil dari kalimat  “Sya-lat an Naaqotu bi dzanabiha”

شالت الناقة بذنبها اى رفعته

Yang maknanya onta itu mengangkat atau menegakkan ekornya. 336 more words