Tags » Mangkukulam

Mangkukulam

Note: Scroll all the way down for Filipino text

The ancient mangkukulam of Philippine folklore were sorcerers who inflicted harm in a rather disgusting way and did it only once or three times a month, especially during rainy nights. 505 more words

Philippine Folklore

'Kababalaghan' and 'Gabi ng Lagim' Review

Sa mga di nakanood ng Gabi ng Lagim at Kababalaghan, narito ang ilang mga review at video tungkol rito. Ito ay base sa mga aking nakalap na impormasyon tungkol rito. 655 more words