कलाकार हा त्याच्या बंद दुनियेत असतो…जगात काय चाललंय त्याला काही माहितीच नसतं!!!

“Birth”

I have always been a balance of spontaneity with technicality.. A rare combination as a singer. 436 more words