Tags » Marathi Songs

रविवार संध्याकाळ

“कर्तव्याने घडतो माणूस” विषयावर आई – मुलाची चर्चा आणि त्यावर मुलाचे मत,
हे गाणे भारतात शालेयजीवनात अर्थासकट शिकवायला हवे.
आईला पडलेला प्रश्न, “किती जणांना/शिक्षकांना याचा अर्थ समजेल”?

Marathi Songs - A new way of listening our favourite songs.

A new way of listening our favourite songs.

Marathi Songs designed for millions of Maharashtra people.

Now you can play your favourite music at any time and any where directly through your smart phone. 82 more words

Music & Audio Apps