HINDI TOTOONG bumalik siya sa paggamit ng droga. Ito ang mariing paglilinaw ni Mark Anthony Fernandez nang makakuwentuha naming kamakailan.
“Napag-uusapan nga namin ‘yan ng kapatid kong si Vandolph, eh,” aniya.  18 more words