Tags » Mark Zuckerburg

TechSummit Rewind 140

This is the TechSummit Rewind, a daily recap of the top technology headlines

Medium lays off a third of its staff as it searches for a new business model… 491 more words

Technology

Donald Trump thắng trận – Face bị cáo buộc một phần trách nhiệm

Nhiều người thuộc Đảng Dân Chủ phản đối Trump cho rằng cơ chế đẩy tin của Facebook khiến nhiều người khác chịu ảnh hưởng và đưa ra quyết định sai lầm. 820 more words

Công Nghệ - Mạng Xã Hội

KKLive: Forbes Richest Bay Area Celebrities, Dog Unitards & More #Trendasaurus

A recent study has shown that 7 out of every 10 people have less than $1,000 in their savings account. But here in the Bay Area, it seems like 7 in 10 people have less than a… 608 more words

Features