________________________________________

Den oförtröttligt arbetande R&B artisten har
alltid reppat gatan 100 och är sen länge en
av våra favoriter.

Masspike har redan turnérat helt på egen hand… 101 more words