Tags » Master List

[ML] Mỹ Nhân Sao Chổi


Cover bản sách gốc.

INFORMATION
– thông tin cơ bản –

.nguyên tác: 彗星美人 – Tuệ tinh mỹ nhân.
.tác giả: 引路星 – Dẫn Lộ Tinh. 1,025 more words

Master List

[ML] Peaceful Moments

INFORMATION
– thông tin cơ bản –

.title: Peaceful Moments – Những phút bình yên.
.author: O.C.S – Hạ Mục.
.disclaimer: Toàn bộ nhân vật và cốt truyện đều thuộc về tác giả. 362 more words

Romance

Welcome to Hyoki's Personal Blog!

Đây là blog cá nhân của Murasaki Hyoki – Hạ Tịch.

Chuyên dùng để public các sản phẩm tự làm, hoặc những sở thích có liên quan đến yaoi / đam mỹ (fiction / fanfiction / tiểu thuyết tình cảm giữa hai người con trai với nhau), có thể có hoặc không những cảnh nhạy cảm chỉ dành cho người trưởng thành. 43 more words

Master List

Scaretteverse: Under The Darkness Series

Scaretteverse (Scarette Universe) có nghĩa là Vũ trụ Scarette.

Tất cả các cá nhân, đoàn thể, bối cảnh, sự kiện xảy ra trong truyện đều chỉ mang tính chất tưởng tượng hư cấu, dựa trên những truyền thuyết hoặc những câu chuyện không có thật. 2,791 more words

Romance

[ML] One Day

INFORMATION
– thông tin cơ bản –

.title: One Day – Có một ngày như thế.
.author: Murasaki Hyoki – Hạ Tịch.
.disclaimer: Toàn bộ nhân vật và cốt truyện đều thuộc về tác giả. 349 more words

Romance

[ML] In a Parallel world

INFORMATION
– thông tin cơ bản –

.title: In a Parallel world – Ở thế giới song song.
.author: Murasaki Hyoki – Hạ Tịch.
.disclaimer: 513 more words

Romance

Vegan Eats Oxford

Hello, thanks for visiting my blog :)

I’m Heather, a 24 year old vegan foodie living in Oxford. Having spent a lot of time trawling the internet trying to find recommendations for decent vegan-friendly places to eat in our beautiful city, I came to the realisation that this information can be actually quite difficult to find. 187 more words

Oxford