Janji Palang Merah Remaja indonesia

Kami Palang Merah Remaja Indonesia Berjanji Dengan disertai rasa penuh tanggung jawab dan bersungguh hati :

1. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. 42 more words