U: Fossa pterygoidea och tuber maxillae.

F: Tuberositas pterygoidea på insidan av angulus mandibulae, förlöper snett dorsokaudalt till insidan av angulus mandibulae.

FU: Synergist till Temporalis och Masseter. 6 more words