Tags » Mele

Description of the Hawaiian Archipelago, 1909.

The Seas and the Channels of these Islands

Alenuihaha between Hawaii and Maui, 26 miles.

Alalakeiki between Maui and Kahoolawe, 6 miles.

Kealaikahiki between Lanai and Kahoolawe, 18 miles. 148 more words

Alii

Mele for the island chain of Papa and Wakea: a response to the Armstrong call, 1860.

He Mele no ka pae aina o Papa ma.

Hoao Papa hanau moku,
I kana kane o Wakea i noho ai,
Hanau o Hoohokukalani,
He Alii, 163 more words

Mele

The call for information on traditional knowledge, 1860.

ANCIENT MELE.

I want to obtain Mele about the arrival of Papa folks, and perhaps others, and Mele with each individual name, and Mele about the Kaiakahinalii , and Mele showing what the ancient people thought about the Sun, the Moon, and the Stars. 45 more words

Mele

Sweet mele for a flower blossomed, 1913.

PUA MOHALA

1—Onaona i ka ihu ke honi
Ka pua opuu i mohala
Omau ia iho i ka poli
Hoopumehana hoi ia loko

CHO —Li’a wale aku ka manao… 51 more words

Mele

E ui e! 1893.

Protocol for Patriots.

When you hear the Strains of the National Anthem “Hawaii Ponoi,” men, remove your hats. It is a sign of your aloha for your land of birth, your Lahui, and your Monarch. 24 more words

Aloha Aina

Annie Freitas composition on trip to see Kapiliula, Maui, 1921.

KAPILIULA SONG

Ikemaka i ka nani o Kapiliula,
Hoohihi ka manao me ka makemake;
Ia wai kaulana o ka aina,
Makaikaiia e ka malihini.

Ua inu ia wai ono hu’ihu’i, 234 more words

Mele

The National Anthem and Patriotism, 1893.

PATRIOTISM.

Aloha aina is a wonderful gift held by people. The German loves his land of birth, and for it is the national anthem sung—”Die Wacht am Rhein” [“Ke Kiai ma ka muliwai Rhine!”]* And so too  with the Briton, whose love is steadfast for his birth land, and this is one of their songs—”Rule, Britannia! 127 more words

Aloha Aina