Tags » Mengenal Allah

INI YANG SAYA TAHU PASTI MENGENAI TUHAN

Bahan renungan:

Ayub 19:25 Tetapi aku tahu: Penebusku hidup, dan akhirnya Ia akan bangkit di atas debu.

Segala sesuatu yang kita tahu pasti mengenai Tuhan sangat penting.

268 more words
Daily Bread

Mengenal Allaah 

MENGENAL ALLAH ‘AZZA WA JALLA
Oleh: Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab

Apabila anda ditanya : Siapakah Tuhanmu ? Maka katakanlah : Tuhanku adalah Allah, yang telah memelihara diriku dan memelihara semesta alam ini dengan segala ni’mat yang dikaruniakan-Nya. 1,046 more words

Islam

Hidup yang kekal berarti mengenal Allah sebagai satu-satu Allah yang benar!

Sabda Hidup,

Selasa, 30 Mei 2017

Marta Wiecka, Baptista Varani, Yakobus Filipus Bertonious, warna liturgi Putih

Bacaan: Kis. 20:17-27; Mzm. 68:10-11,20-21; BcO 1Yoh 4:11-21… 806 more words

RENUNGAN-KATOLIK