Agama Islam sungguh merupakan agama yang sempurna. Agama islam mengajarkan manusia untuk berperilaku yang baik, tidak hanya kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia. Agama islam mengharamkan adanya tindakan kezholiman, baik kepada Allah, maupun kepada sesama manusia. 72 more words